• Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen & jongeren uit armere gezinnen sporten

  Uw zoon of dochter wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren (4 t/m 18 jaar) uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

  Komt uw kind in aanmerking?
  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders en kinderen voldoen aan regels die per gemeente verschillen. Op de pagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij u in de buurt vindt u de spelregels. Is er in uw gemeente geen Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur in uw provincie. Het fonds beoordeelt dan of er een uitzondering kan worden gemaakt.

  Wat is het bedrag?

  De richtlijn voor contributie of sportattributen is € 225 per kind per jaar. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie rechtstreeks aan de voetbalclub. Eventueel ontvangen ouders/verzorgers een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds Sport & Cultuur mee samenwerkt.

   

  Hoe kan ik een aanvraag indienen?

  Ouders/verzorgers kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Kunt u geen intermediair vinden? Kijk dan op de pagina waar uw gemeente onder valt en neem contact op met de coördinator.

  Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.