• Activiteiten

  Zoals vele verenigingen kent ook v.v. B.N.C. een activiteitencommissie.

  Het doel van de activiteitencommissie is het versterken van de binding met en tussen de leden van onze vereniging. De commissie hoopt op deze manier de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de verenging te stimuleren.

  Deze doelstellingen worden bereikt door het organiseren van activiteiten. Dit kunnen voetbal-activiteiten zijn, maar ook andere niet direct voetbal-gerelateerde activiteiten waarbij de leden met elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenkomen.

  Leden van de activiteiten commissie zijn:

  1. mw P Nap de Ruiter
  2. mw R Molema
  3. mw J Glazenburg
  4. mw E Drenth
  5. mw M Roder
  6. mw T vd Tuuk
  7. mw P Lulofs
  8. mw S Röder
  9. mw H Wiese

  De Commissie is te bereiken via de mail activiteitencommissie@vvbnc.nl